Verlangen

Alles begint met een verlangen.

Elk verlangen heeft een rode draad want het komt ergens vandaan.
Wanneer je naar een kind verlangt begint dat met verwachtingen.
Je wilt een geweldige ouder zijn, het kind begeleiden. Maar vooral wil je dat het kind zichzelf lief heeft en op zichzelf vertrouwd.
Dat die succesvol en gezegend is.

Maar er zijn ook verlangens die in de diepte van je zijn ontwaken die je nooit hebt toegestaan of aangekeken.
Wanneer ouders heel veel beslag op je hebben gelegd omdat ze zichzelf niet konden redden heb je de ruimte gemist om jezelf te leren redden.
De meest logische rode draad in de familielijn is dan dat je vervolgens verwacht dat je kinderen doen wat jij te doen had.

De ruimte die ouders zichzelf en hun kinderen niet kunnen geven is de gemiste ruimte voor de volgende generatie.
Wanneer kinderen zichzelf wegcijferen, kleiner maken of voldoen ligt er in de diepte van je zijn een verwachting dat je kinderen hetzelfde doen.

Elk kind wordt in verwachtingen geboren.
Het ene kind wordt opgevoed in wat jij nodig hebt gehad als kind zijnde en het andere heeft te voldoen aan waar jij aan had te voldoen.
Verwachtingen zijn kinderen een oud familie jasje aan te trekken en te hopen dat ze voldoen aan wat de ouders nodig hebben.

Daarin kunnen ze zich nooit ontwikkelen in wie ze werkelijk zijn omdat ze steeds bijgestuurd worden.
Ouders kijken veelal door de bril van hun ouders waarin ze invullen hoe hun gezin moet zijn.
Hoe hun huis eruit moet zien, wie hun vrienden moeten zijn en hoe ze horen te leven.

Loyaliteit aan de familie jasjes en straatjes waar je als kind in en door moest lopen.
Rond een jaar of 8 a 9 ontwikkeld zich het ego van het kind en daar begint elk kind zijn eigen ontwikkeling.
In de puberteit komt het tot uiting in het los breken van  wie ze moeten zijn om vervolgens wanneer ze jong volwassen zijn toch de familielijn doorzetten.

Jongeren in een opstelling leren juist duidelijkheid te krijgen in wat er speelt.
Ego en gevoel kan een vreselijke oorlog inwendig veroorzaken.
Een kind kan zichzelf haten door het niet kunnen voldoen aan hun ouders.
Ieder kind is afhankelijk aan goedkeuring en liefde.
En het kind zal altijd blijven voldoen op de manier die ze kunnen.

Jongeren zie ik ook na een opstelling een hele grote glimlach krijgen nadat duidelijk wordt wat er zich nu precies afspeelt, ze de familielijn inkijken en leren begrijpen.
Dat is zo’n prachtig moment. En nooit meer ongedaan te maken.
Wanneer je het begrijpt begrijp je het.

Vervolgens veranderd hun energie, staan ze anders voor hun ouders en hoeven ze niets meer in stand te houden waardoor ouders ook veranderen.

In een opstelling kijken ze bijvoorbeeld naar het niet gezien worden of erkend. Dan kijken we en laat ik je zien. Of laat ik je zien dat het het overgenomen last is die al vele generaties zich herhaald.
Alles is herhaling!

ADHD bijvoorbeeld is ontstaan in familielijnen.
Autisme, paniekaanvallen, alcohol en drugs gebruik.
Angst, rollen spel, maskertjes, muurtjes, pijn, eenzaamheid, leegte, zelfdestructie.

In ieders kern oftewel ziels bewustzijn liggen alle antwoorden.
In een consult wat ook heel goed online kan begeleid ik je heel liefdevol en met een open hart naar je kern.
Alle liefde, kracht en vertrouwen in jou ligt daar opgeslagen.
Maar door te ‘luisteren ‘ en te ‘kijken ‘ naar de buitenwereld ben je afgeleid van het luisteren en kijken naar jezelf.
Je zou je ziel of de kern als tweede persoon kunnen zien in jezelf.

Die tweede persoon in je heeft een verlangen dat je naar jezelf luistert, jezelf lief hebt, jezelf erkend.

Door nooit bewust in contact te zijn geweest heeft je lichaam en je ego je veilig proberen te houden door je te blokkeren.
Je angst en niet waardig zijn te herhalen.
Dat je het niet kunt of niet belangrijk bent.
Je gedachten oftewel je ego heeft je leven overgenomen en je tweede persoon wil gehoord worden want die heeft zoveel moois te vertellen.
Je tweede persoon heeft behoefte aan erkenning en zal daardoor sterker in het leven staan.
Zo’n behoefte aan liefde voor jezelf maar je ego zegt dat het van de buitenwereld hoort te komen.

In een consult vullen we op door met je tweede persoon in je contact te maken en duidelijkheid te krijgen.
Ik heb er 20 jaar over gedaan om hier te komen.
Een survivaltocht waar ik nu precies weet hoe er te komen en vooral rijker in kwaliteit van leven te komen.

Ik zou nooit iemand vast leggen om meerdere consulten te doen. Ieder mens is vrij in hun eigen ontwikkeling. Één consult vermeerdert de waarde van je leven en als je die waarde inziet kom je als vanzelf ooit wel terug!❤️

Bel +31 611301913  of mail info@mariannekamphuis.nl